MaxPlus Kontakt

Uprawnienia


Właścicielka biura posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 5493/97 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłowość ksiąg, posiadając ubezpieczenie OC prowadzonej działalności .

Współpracujemy z Kancelarią Radcy Prawnego w zakresie prawa podatkowe oraz pomocy przy zakładaniu spółek prawa handlowego.

Licencja