MaxPlus Kontakt

Oferta


Podstawowym zadaniem Biura Księgowego  jest profesjonalna obsługa księgowa firm, prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym oraz gospodarczym.

Zapewniamy rzetelność prowadzenia dokumentacji księgowej, a także pełne bezpieczeństwo i poufność danych.

Oferujemy:

 1. kompleksową obsługę księgową :
  • księgi handlowe
  • księgi przychodów i rozchodów
  • ryczałt
  • wyprowadzanie zaległości
  • załatwianie spraw naszych klientów w Urzędzie Skarbowym i w ZUS
 2. usługi kadrowo-płacowe :
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • sporządzanie listy płac i karty wynagrodzeń
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • sporządzanie listy płac i karty wynagrodzeń
  • obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS i PIT
  • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
  • sporządzanie raportów dla pracowników i płatników
  • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych
  • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 3. szkolenie w zakresie BHP na wszystkich stanowiskach pracy oraz dla kadry kierującej.Każdy klient traktowany jest indywidualnie  i miesięczne opłaty ustalamy po  uprzednim zapoznaniu się z danymi firmy , które zależne są od :
  • rodzaju prowadzonej działalności
  • ilości dokumentów księgowych
  • ilości pracowników i właścicieli

Podajemy przykładowe ceny naszych usług (netto):

Nazwa usługi Cena
Ryczałt ewidencjonowany bez vat do 10 dokumentów 100 zł
Ryczałt ewidencjonowany z vat do 25 dokumentów 250 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów z vat do 25 dokumentów 250 zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez vat do 25 dokumentów 200 zł
Księgi handlowe do 10 dokumentów 500 zł
Księgi handlowe do 100 dokumentów 1000 zł
Sprawy pracownicze i obsługa ZUS – umowy o pracę 40 zł
Sprawy pracownicze i obsługa ZUS – umowy cywilnoprawne 35 zł

Cennik ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w zależności od ilości dokumentów i ilości zatrudnionych osób. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 86 par. 1 Kodeksu Cywilnego.